Często zadawane pytania

Zobacz nasze najczęstsze pytania dotyczące rejestracji łodzi na Malcie.

Tabs

Władze morskie Malty przyjmą prywatne jachty rekreacyjne dowolnej wielkości oraz jachty komercyjne powyżej 15 metrów i nie starsze niż 20 lat.

Obywatele Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii mogą zarejestrować łódź pod własnym nazwiskiem.

Osoby z innych krajów musiałyby mieć rejestrację łodzi w firmie maltańskiej lub unijnej.

Tak, na Malcie możesz zarejestrować hipotekę statku, ponieważ maltański rejestr statków zapewnia dowód kafelka, a to umożliwia zarejestrowanie hipoteki.

Portem rejestracji będzie Valetta, co oznacza, że Valetta pojawi się na rufie na wszystkich zarejestrowanych na Malcie statkach.

- Rejestracja na Malcie jest ważna na całym świecie i należy do prestiżowej czerwonej flagi bandery
- Dostępne dla wszystkich obywateli i firm europejskich, jeśli jesteś spoza UE, możemy z łatwością założyć dla Ciebie firmę na Malcie.
- Podatek VAT jest niższy niż w większości innych krajów UE
- Możliwość uzyskania tymczasowej rejestracji w celu objęcia statku do żeglugi natychmiast po zakupie
- Dokument rejestracyjny jest w tak szeroko rozumianym języku angielskim
- Dostępne do użytku komercyjnego
- Brak polityki minimalnej obsady dla prywatnych jachtów
- Malta nie ma ograniczeń narodowościowych dla załogi, co daje właścicielom jachtów elastyczność, w których zatrudniają jako załogę na swoim statku;

Nie. Świadectwa przeglądu, tonażu i konwencji mogą być wydawane w imieniu rządu Malty przez następujące uznane organizacje: American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, China Classification Society, ClassNK, DNV-GL, Korean Register of Shipping, Lloyd's Register of Shipping , Polski Rejestr Statków, Registro Italiano Navale i Rosyjski Morski Rejestr Statków.

Wstępne dokumenty możemy dostarczyć w ciągu 2-3 dni roboczych.

Wstępna rejestracja jest ważna przez 6 miesięcy, ale może być przedłużona.

Tak, świadectwo rejestracji wydawane przez maltański rejestr statków jest zazwyczaj wydawane w formie papierowej.

Rejestracja na Malcie jest ważna przez rok. Pomożemy Ci w łatwym odnawianiu.

Dokumenty związane z rejestracją statku pod banderą maltańską mogą być sporządzone w języku angielskim lub maltańskim.

Jeżeli dokumenty są sporządzone w innym języku, należy je przetłumaczyć przysięgle. W tym również możemy Ci pomóc.

Tak, zarówno łodzie rekreacyjne, jak i komercyjne zarejestrowane pod maltańską banderą muszą przejść inspekcje w celu zapewnienia zgodności z normami bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Tak, istnieje możliwość zarejestrowania skutera wodnego pod maltańską banderą. Na Malcie skutery wodne są klasyfikowane jako skutery wodne (PWC) i podlegają tym samym wymogom rejestracyjnym, co inne typy jednostek pływających.

Aby ubiegać się o licencję MMSI na Malcie, zwykle wymagane są następujące dokumenty:

  • Dowód własności (dokument sprzedaży lub dowód rejestracyjny)
  • Licencja radiowa
  • Kopia rejestracji statku
  • Wykaz urządzeń zainstalowanych na pokładzie

Tak. Aby zmienić właściciela na statku zarejestrowanym pod maltańską banderą, zwykle wymagane są następujące dokumenty:

  • Potwierdzony notarialnie rachunek sprzedaży (powinien zawierać nazwiska i adresy obu stron, dane statku, cenę zakupu i datę przeniesienia)
  • Numer paszportu
  • Istniejący dowód rejestracyjny

Aby anulować rejestrację łodzi zarejestrowanej pod maltańską banderą, zwykle wymagane są następujące dokumenty:

  • Istniejący dowód rejestracyjny
  • Dowód uiszczenia zaległych opłat

W przypadku statków rekreacyjnych licencja zazwyczaj nie jest wymagana do prowadzenia łodzi na Malcie.

W przypadku statków handlowych, takich jak łodzie czarterowe lub statki pasażerskie, operator musi posiadać ważną licencję lub świadectwo kompetencji wydane przez władze maltańskie lub uznaną jednostkę certyfikującą.

Bądź w kontakcie