SVIJETLO MMSI TELECOM RADIO LICENCE


  • Svaki brod po zakonu mora imati važeću MMSI/radio licencu. Možemo dogovoriti vašu MMSI/radio licencu Malte kada se prijavite za registraciju zastave Malte. MMSI licenca pokriva VHF radio, radar, AIS, epirb, transponder i radar i dodjeljuje brojeve potrebne za ispravan rad.

  • Možemo dogovoriti Malta MMSI radio licencu za naše klijente. Cijena košta £135,- u kombinaciji s bilo kojom registracijom zastave ili £175,- ako je naručite sami.

Potrebni dokumenti:
  • Dokaz o vlasništvu (prodajni list ili potvrda o registraciji)
  • Radio dozvola
  • Kopija registracije plovila
  • Spisak opreme instalirane na brodu

PRIJAVITE SE ODMAH!

Ostani povezan