MMSI TELECOM RADIO LICENCIA


  • Každá loď musí mať zo zákona platnú licenciu MMSI / Rádio na palube. Môžeme zabezpečiť vašu maltskú licenciu MMSI / rádia pri podávaní žiadosti o registráciu vlajky Malty. Licencia MMSI pokrýva VHF rádio, radar, AIS, epirb, transpondér a radar a priraďuje čísla potrebné na správne fungovanie.

  • Našim klientom vieme zabezpečiť licenciu na rádiové vysielanie MMSI na Malte. Cena je £135,- v kombinácii s akoukoľvek registráciou vlajky alebo £175,- ak si ju objednáte samostatne.

Požadované dokumenty:
  • Doklad o vlastníctve (kúpny list alebo osvedčenie o registrácii)
  • Rozhlasová licencia
  • Kópia registrácie plavidla
  • Zoznam zariadení nainštalovaných na palube

ZAREGISTRUJTE SA TERAZ!

Zostať v spojení